Civil szervezetek


Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat
2764. Tápióbicske Földváry Károly út 6.
Fax: 06-29-421-531
Mobil: 06-30-4019-697
E-mail: verjanos@freemail. hu

A tüzércsapat működését segítő alapítvány neve:
Tápióbicskei Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány
2764. Tápióbicske Földváry Károly út 6.
Adószám: 18694026-1-3
Számlaszám: 65800021-12001345

 Letölthető dokumentum: 1848-49-es szabadságharc - kifestő


Tápióbicske Barátainak Köre

Az egyesület 1990-ben alakult. Célunk és feladatunk a Tápióbicskéhez kapcsolódó hagyományok ápolása, történetére vonatkozó dokumentumok, irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások, egyéb emlékek gyűjtése, feldolgozása, közzététele. Kulturális értékeinek, természeti környezetének védelme, új értékek létrehozásának, gyarapításának kezdeményezése. A generációk közötti kapcsolatteremtés segítése, közösségi élet, a falusi élet formálása.
Tagjaink a falu lakói.
20 éves tevékenységünk alatt folyamatosan ápoljuk hagyományainkat, gondozzuk emlékhelyeinket, melyekből Tápióbicske nem szűkölködik.
Az egyesület tagsági díjakból, önkormányzati támogatásokból, az egyház együttműködésével, pályázatok írásával, civil szervezetek, magánszemélyek segítségével tartja fenn magát.

Elérhetőség:
2764 Tápióbicske, Rákóczi 59.
Telefon: 29/421- 532
E-mail: borijozsef49@freemail.hu
Adószám: 18685808-1-13
Elnök : Bori József


A Tápióbicskei „Harmónia” Kórus

 „Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene” (Heine) 

Községünkben 2007 márciusában egy lelkes, dalolni vágyó és szerető társaság célul tűzte ki, hogy énekkart alapít. Kortól, nemtől, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül a zene szeretete hozta össze a lelkes „kis” csapatot, akik létrehozták a Tápióbicskei Községi Kórust. Az énekkar vezetésére Horváthné Szolovjov Zsuzsát kérték fel.

A kórus célja elsődlegesen az volt, hogy az éneklés szeretete mellett fellendítse a község társadalmi életét; képviselje a helyi kulturális értékeket; a rendezvényeket, neves ünnepeket fellépéseivel gazdagítsa. A zene összetartó ereje, közösségformáló hatása igazi csapattá kovácsolta össze a kórustagokat.  Az immáron 3 éve jól működő és egyre több tagot számláló civil szervezet számos fellépésen és rendezvényen képviselte már Tápióbicskét. A már hagyományosnak mondható karácsonyi koncertek, a községi ünnepek, a Tápió menti Hagyományőrző Fesztiválok erőt és lendületet adnak ennek a közösségnek. A kellemesen eltöltött próbák, az izgalmakkal teli fellépések, a közösségi programok, kirándulások felejthetetlen élményekkel gazdagították a kórustagokat.  A dal kottája önmagában csak egy kottalap, hangjegyek és jelek összessége. Az emberi hangtól lesz különleges varázslat.

„Egy hang akkor gyakorol hatást az emberre, ha emlékszik az előzőre, és várja a következőt… Mindegyik csakis a múltba és a jövőbe ágyazva nyer értelmet.” (F. Lelord)

Jó azzal a tudattal próbálni és dolgozni, hogy nemcsak magunknak, hanem másoknak is örömet szerzünk dalainkkal, mert a közönség becsüli és értékeli az erőfeszítéseinket, és ez által képviselhetjük Tápióbicske kulturális értékeit!

                                                                                                                                   A Harmónia Kórus

Repertoárunkból:

 • v      népdalok, népdalcsokrok
 • v      kórusművek
 • v      karácsonyi egyházi énekek
 • v      kánonok
 • v      hazafias dalok
 • v      ünnepi alkalmakra való dalok, feldolgozások, saját versmegzenésítések
 • v      slágerek
 • v      amihez még kedvünk szottyan…

 Az énekkari próbák:

 • -          helye: Fehér István Művelődési Ház
 • -          ideje: minden kedden 17–18 óráig, illetve amíg bírjuk szuflával
 • -          kórusvezető: Horváthné Szolovjov Zsuzsa

Szeretettel várunk minden kedves énekelni szerető leendő kórustagot, aki szívesen csatlakozna egy igazán jó csapathoz!

  


Katolikus Egyház                                                                                                                                      
Római Katolikus Plébánia
2764 Tápióbicske, Rákóczi u. 92.            

A plébánia története
A történelmi adatok szerint 1250-ben plébánosa van, tehát ekkor már temploma is volt. Templomának említése 1275-ben ismét megtörténik. Ebből látszik, hogy a templom a kor szokása szerint keletelve volt. A templomot 1370-ben ismét említik. 1390-ben „Ecclesia Beate Virginis in eadem Bikche” (A Boldogságos Szűz egyháza ugyanazon Bikchen). 1449-ben a budai káptalan „Sanctuarium ecclesie B. Marie Virginis” Boldogságos Szűz szentélye névvel említik az oklevelek. Tehát temploma a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. E templom a mostani falutól keletre eső legmagasabb dombon volt félkörű szentéllyel. A templom a hódoltság alatt a faluval együtt elpusztult. A Pongrácz–féle térképen sincs. Az új betelepülők rendbe hozták, mert Lantos Mihály licenciátus szerint három oltára és két harangja volt. 1719-ben provizórikus új templomot építettek. Az Acta Cassae Parochorum szerint a templom épülete elég jó állapotban van, kivétel a teteje, mely rombadőléssel fenyeget, a templom a falu népe számára kicsi. Öt kazulája van, melyből kettő jó, három elnyűtt, két elnyűtt albája, egy ezüst monstranciája, egy ezüst aranyozott pacifikáléja van. Mostani templomát 1757-ben a falu közepén kezdték építeni, de költséghiány miatt csak 1786-ban fejezték be. Ekkor a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen fogantatásának tiszteletére áldották meg.
Tápióbicske először a tápiószecsői, majd a nagykátai plébániához tartozott. A XVIII. sz. elején licenciátusai voltak. Plébániáját 1719-ben Althann M. Frigyes szervezte újjá. Leányegyházai voltak Irsa, Tápióság, Tápiószentmárton, Káva és Pánd. Canonica visitatioja 1777-ben kelt. Hitoria domusa 1785-ben kezdődik. A plébánia könyvtára XIX. századi eredetű.
Anyakönyvei közül a keresztelteké 1719-ben, a megholtaké 1725-ben, a házasultaké 1729-ben kezdődik.
Mai plébánia épületet 1899-ben építették, Az elmúlt 111 évben többször felújították, modernizálták.
Utoljára 2009 – 2010 évben Uniós támogatással, a Leader program keretében hőszigetelték, nyílászárók cseréjére került sor és külsőleg teljesen felújították!
A hívek évszázadokat átívelő nagylelkűségéről a Histiria Domus tanúskodik. Ennek a nagylelkűségnek tették tanújelét az elmúlt másfél évben a plébánia épületének teljes belső felújításával, valamint a toronyóra és a torony megújításával, megtisztításával.

            A Tápióbicske Községért Közalapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolója megtekinthető ITT

A Tápióbicske Községért Közalapítvány 2010. évi pénzügyi beszámolója megtekinthető ITT

Aktualitások

Kattintson ide, ha az oldalon található legfrissebb tartalmakat szeretné megnézni.

Elérhetőségeink

Tápióbicske Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Telefon:  29/421-001
                29/421-590
Fax:         29/421-435
E-mail:
tbicskehivatal@monornet.hu