Bursa Ösztöndíj pályázat

Értesítjük a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat, hogy Tápióbicske Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj "A" típusú pályázatához.

A pályázati nyomtatvány beszerezhető:

- Polgármesteri Hivatal (2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.)
- www.tapiobicske.hu honlapon
- www.bursa.hu honlapon

Leadás: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. Polgármesteri Hivatal

Leadási határidő: 2010. október 29.

Pályázati feltételek:

- állandó lakóhely,
- hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgató,
- keretidőn belül teljes idejű nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

Benyújtandó iratok:

- "A" típusú nyomtatvány,
- iskolai igazolás a hallgatói jogviszonyról,
- jövedelem igazolás a családban keresők jövedelméről (egy lakcímen lakó személyek esetén mindenki jövedelem igazolása szükséges)
- fogyatékosságra, tartós betegségre vonatkozó orvosi igazolás.

Ösztöndíj támogatásban a katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatók nem vehetnek részt.

 Polgármesteri Hivatal

2011. évi forduló pályázatainak elbírálásáról

Tápióbicske Község Önkormányzata által támogatott

"A" típusú pályázók száma:                                                19 fő

Támogatásban részesül:                                                   14 fő

Támogatásban nem részesült:                                          5 fő

A támogatás mértéke hallgatónként:                          3.000,-Ft

A támogatás összege 10 hónpra összesen:       420.000,- Ft.

Szociális Bizottság

 

Aktualitások

Kattintson ide, ha az oldalon található legfrissebb tartalmakat szeretné megnézni.

Elérhetőségeink

Tápióbicske Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
Telefon:  29/421-001
                29/421-590
Fax:         29/421-435
E-mail:
tbicskehivatal@monornet.hu