Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép


Üdvözöljük Tápióbicske község internetes oldalán!

Legfrisebb információk

FIGYELEM! 2017. április 30-án a tbicskehivatal@monornet.hu elérhetőség megszűnik!
A polgármesteri hivatal új, hivatalos e-mail címe:
tbicskehivatal@gmail.com.

 

Pályázati kiírás 2019 - Önszerveződő civil közösségek támogatására

Tájékoztatás - kéményseprés

Egyéni vállalkozók figyelemfelhívása

Adóügyi ügyintéző pályázat

Karbantartó pályázat

Általános kisegítő pályázat

Ne gyújtsa, gyűjtse - szórólap 1. - szórólap 2.

Tájékoztató - Afrikai sertéspestis

Lakossági tájékoztató - TRV. Zrt.

Tájékoztató sertéstartók számára

Településképi Rendelet elfogadása

Hirdetmény - szociális célú tüzelőanyag támogatás

Tápióbicske község településrendezési eszközök készítéséhez előzetes vélemény kérése - tájékoztató

Óvodai és iskolai szociális segítő - Nagykáta

Családsegítő állás - Nagykáta

Illegálisan létesített, engedélyköteles kutak bírságmentes engedélyeztetése      kérelem

A polgármesteri hivatal nyitvatartása október 12-13-án

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Nagykátai Járási Hivatal hirdetménye

Roma Nemzetiségi Önkormányzat - közmeghallgatás

Tájékoztató - szünidei gyermekétkeztetés

A Bethlen Gábor Alap támogatásával - Testvértelepülésünk Csiliznyárad 550. évfordulójának ünnepségsorozata

Szociális tüzifa hirdetmény

Téli rezsicsökkentés:

                                        Hirdetmény

                                        Igénybejelentő

                                        Adatkezelési tájékoztató

II. fokú hőségriasztás - főbb üzenetek a lakosság számára

Tájékoztató - Tiszamenti Regionális Vízművek

Tájékoztató étkeztetés szociális alapszolgáltatásról

Ajánlattételi felhívás - ajánlatkérés "Tápióbicskei Gyermeklánc Óvóda - régi épület felújítás" tevékenység elvégzésére

Óvodavezetői pályázat véleményezése

Nyári igazgatási szünet

Pályázati kiírás helyi önszerveződő közösségek támogatására - 2. forduló

Tájékoztató - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

OKJ-s Agrár- és élelmiszeripari képzések

OKJ-s Pedagógiai és szociális képzések

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

A katasztrófavédelem tájékoztatója - megszaporodtak a gázvezeték szakítások Pest megyében

Zöldhulladék elszállítás

Szabadtéri tűzgyújtási tájékoztató

Aratási munkákkal kapcsolatos tájékoztató

Nyári szünidei étkeztetés

Nyári diákmunka tájékoztatók:        Önkormányzati tájékoztató

                                                              Tájékoztató vállalkozók részére

Lakáscélú felhívás 2018

Óvodavezetői pályázat

A Bethlen Gábor alap támogatása 2018. 04. 04. alkalmára

Tájékoztató az óvoda felvételi rendjéről a 2018/2019-es nevelési évre

Mammográfiás szűrővizsgálat

Közmeghallgatás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének március havi ügyfélfogadása

Pályázati kiírás - helyi önszerveződő közösségek támogatására

Tájékoztató - Tiszamenti Regionális Vízművek

Állásőályázat - konyhalány

Álláshirdetés - pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

Álláshirdetés - ügykezelő

Hirdetmény - országgyűlési képviselő választás

A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatója

Rendőrségi felhívás - csalók!

Közkifolyók téli használata

Vízóra védelem

Hirdetmény - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2018. évi támogatások összesített adatai

Hirdetmény - téli szünidei gyermekétkeztetés

Hirdetmény - szociális célú tüzelőanyag támogatásról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársakat keres

Szociális célú tüzelőanyag támogatás - hirdetmény - kérelem-nyomtatvány

Értesítés - Tiszamenti Regionális Vízművek

Ajánlattételi felhívás ajánlatkérés - "Az eszközellátottság fejleszétése a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában"

Meghívó lakossági fórumra

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Ajánlattételi felhívás ajánlatkérés - "Tápióbicskei Gyermeklánc Óvóda -kerítés építés "

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

A Magyar Posta Zrt. tájékoztató napja

Rendőrségi felhívás - betörések ellen

Rendőrségi felhívás fesztiválokra

Igazgatási szünet

Hőségriasztás

Adósok hátralékos listája 2017.

Ajánlatkérés a "Tápióbicskei Főzőkonyha melegítő konyhájának" felújítására

Értesítés - Tiszamenti Regionális Vízművek

Aratási munkákkal kapcsolatos tájékoztató

Nyári szünidei étkeztetés

Leolvasói állás - Tiszamenti Regionális Vízművek

Helyi önszerveződő közösségek támogatása 2017

Felhívás - A Rendőrség napja

Óvodai felvétel rendje a 2017-2018-as nevelési évre

Felhívás lakáscélú kamatmentes kölcsön igénylésére

Meghívó -  2017. április 4.

Locsolásikedvezmény igénybejelentő lap

Tájékoztató -  a 14. életévét be nem töltött személy személyi igazolványának kiadásáról

Pályázat - esetmenedzser - Nagykátai Családsegítő

Felhívás -csatornabekötés

Közmeghallgatás

Hirdetmény - Egyenlő Bánásmód Hatóság

Pályázati kiírás önszerveződő civil közösségek támogatására -

Civil szervezetek

A Fehér István Művelődési Ház keretein belül működő szervezetek

Tájékoztató - Központi Orvosi Ügyelet

Helyi önszerveződő szervezetek 2016-os támogatása

Hirdetmény - ügysegédi ügyfélfogadási szünet

Hirdetmény - szociális célú tüzelőanyag támogatás

Hirdetmény - hó és síkosságmentesítés

Hirdetmény - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2017. évi támogatások összesített adatai

Hirdetmény - szociális célú tüzelőanyag támogatás

Natúrpark lakossági téjákoztató

Tájékoztató - engedély nélkül létesített kutak

Lakosságtájékoztató kéménysepréssel kapcsolatban

Szociális célú tüzelőanyag támogatás - hirdetmény és kérelem-nyomtatvány

Bursa ösztöndíj pályázat valamint vagyonnyilatkozat

Civil fórum

Hirdetmény

 

ARCHÍVUM

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


Helyi értéktár

 

Helyi értéktár 1. rész

Helyi értéktár 2. rész

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT:

 

Letölhető dokumentumok:

Tájékoztató és jelentkezési lap

Tájékoztató - Damjanich János Gimnázium

Együttműködő szervezetek és kapcsolattartó tanárok

Közösségi szolgálati napló

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 

 A község története

Tápióbicske múltja

A domb- és síkvidék találkozása, a természetes vízfolyások és a jó talajadottságok mindig is kedvező feltételeket teremtettek az emberek letelepedéséhez.
A kiásott régészeti leletek szerint ősidők óta lakott hely, a leggazdagabb feltárások a bronzkorhoz kapcsolódnak, amikor is két földvárat építettek az állattartással foglalkozó telepesek. A terjeszkedésének egy ideig az egyik oldalról a dombok, a másik oldalról a vizek, a mocsarak valamint a homok szabtak határt.
 A mai Tápióbicske őse a XIII. században keletkezett, az első okleveles említés 1275-ből való. A település névadója a Bicskei (vagy Bikcsei, később Bicskey) család, akik a XIX. század közepéig meghatározó birtokosai a községnek. A család nevével először 1250-ben találkozunk, ugyanis ekkor nyertek oklevelet IV. Béla királytól.
Tápióbicske a török hódoltság alatt fokozatosan elnéptelenedett és pusztává vált. Az 1700-as években települt újjá a régi lakosok visszatérésével és az északi országrészről érkező újak - akiknek egy része szlovák anyanyelvű volt- betelepülésével.
A török hódoltság után Althann Mihály Frigyes váci püspök önálló plébániát szervezett 1719-ben. Ekkor a falu ideiglenes templomot emelt, valószínű a régi romos templomát építette fel. A római katolikus nép 1737-ben kezdte el építeni a mostani templomot, amely 1786-ban nyerte el jelenlegi formáját. Az új falu e templom köré épült, sajnos azonban 1832-ben szinte teljesen leégett. Az újjáépülés utáni időszakból fenn maradt két népiesen klasszicizáló stílusú kúria is: a Zsille-kúria és a Bicskey-kúria. A lakóházak népi műemléki szempontból jellegtelenek.
1849. április 4-én a falu határában zajlott a szabadságharc egyik nevezetes csatája, ahol az ország függetlenségéért harcoló magyar honvédek véres küzdelem után győzelmet arattak a császári csapatok felett. A győzelem emlékét földrajzi elnevezések, hagyományok, képzőművészeti és irodalmi alkotások, valamint műemlékek őrzik.
A XIX. század második felére Tápióbicskén is kialakultak a polgári gazdasági és társadalmi viszonyok. A régi nemesi réteg egyre csökkenő nagyságú és jövedelmű földjét eladva a községből elvándorolt. Egyetlen nagyobb birtok Bitskey Kálmán kezén maradt, aki az egyházat és az oktatást jelentősen támogatta. Az általa adományozott telken épült fel 1901-03 között az állami iskola mai napig használt emeletes építménye.
A századfordulóra bekövetkező birtokaprózódások következtében „tipikus kisparaszti társadalom”-ról beszélhetünk Tápióbicskén. Az I. világháborúban 151 tápióbicskei esett el. Emlékművüket, amely Kalotay Ottó alkotása 1926. október 28-án leplezték le a templom kertjében.
A két világháború között a község gazdasága alig fejlődik, továbbra is agrárjellegű maradt. Az alig jövedelmező kisparaszti gazdálkodást kiegészítette a fővárosba való ingázás és az egyre jelentősebbé váló szőlőművelés. A már meglévő, a XVIII. században telepített szőlőterületet kiegészítették a két Tápió közötti résszel, ami biztos megélhetést nyújtott sok embernek. A lakosság polgári mentalitását jelzi viszont az önszerveződő kulturális és közösségi szervezeteknek már a múlt század közepétől való nagyszámú jelenléte. A ’20-as és ’30-as években is élénk társadalmi életet élt a falu. Volt Kisgazda Kör, Iparos Kör, Faluszövetség.
A második világháború kataklizmájában a falunak csaknem annyi áldozata – 147 - volt, mint az első világégéskor. Emléküket kopjafa őrzi a temetőben, amit közel félévszázaddal később állíthatott csak fel a községi kegyelet.
A „szocializmus” időszakában az erőszakos kolhozosítással munkalehetőségek csökkennek még jobban nő az ingázók száma. Nagyarányú népességcsökkenés volt tapasztalható. A hagyományos kulturális és társadalmi közösségek megszűnnek.
A rendszerváltozást követően talál igazán újra magára a település. Jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek, vállalkozások indulnak és megélénkül a közélet is. 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 A község címere

Álló, háromszögű pajzs kék mezejében zöld pajzsláb. A zöld mezőben lebegő helyzetű, állított, élükkel jobbra fordított ezüst ekevas és csoroszlya. A kék mezőben lebegő helyzetű, egymáson keresztbetett, arany markolatú és védvasú, ezüst pengéjű két szablya, melyet felülről szembe fordított arany huszárcsákó kísér. A pajzs bal felső sarkában hatágú arany csillag lebeg. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs TÁPIÓBICSKE felirat.

A huszárcsákó és a kardok az 1849. április 4-i tápióbicskei csata emlékét idézik.

Az ekevassal és a csoroszlyával a múltra és a település mezőgazdasági jellegére utal.

A kék és zöld szín, valamint a csillag, jellemzői a régi Bicskey-család címereinek.


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 Kitüntetettek

Tápióbicske Község Önkormányzata a 4/2001. (XI. 27.) sz. önkormányzati rendelete alapján az alábbi címeket és elismeréseket adományozta:

Díszpolgári cím

Kenéz János (1998.)
Dr. Juhász László (1999.)
Láng Ferenc (2006.)
Vida István (2009.)
Tóth András kerületi esperes (2015.)

Képviselő-testületi elismerés

Jeszenszky Szabolcs (2007.)
Nagy Józsefné (2007.)
Széles József (2007.)
Bori József (2008.)
Csiszovszki Jánosné (2008.)
Kökényesi József (2008.)
Vér János (2008.)
Vér Jánosné (2008.)
Bajdik Györgyné (2009.)
Nagy Lászlóné (2009.)
Molnár Gáborné (2010.)
Nedeczki Istvánné (2010.)
  Bata Istvánné (2011.)
Győri Károlyné (2011.)
Kunsági Istvánné (2011.)
Horváthné Szolovjov Zsuzsa (2012.)
Bitskey István (2013.)
Csikány Tamás (2013.)
Tóth András (2013)
Bencze Ferenc (2013.)
Kertészné Tóth Valéria (2013.)
Kaldenekker Györgyné (2013.)
dr. Molnár István (2014.)
Nagy-Mélykuti Mária (2014.)
A Fehér István Művelődési Ház Irodalmi Köre és vezetője Szalóki Krisztina (2014.)
Kikelet Gyöngyfűző Klub és vezetője Péter Szidónia (2014.)
Illés György (2015.)
Szalóki Katalin (2015.)
Hegedűs József (2015.)
Tápióbicskei Harmónia Kórus (2015.)
Kortalan Nyugdíjasklub (2015.)
Csutorka László Tivadarné (2015.)
Dudás Gabriella (2016.)
Kármán Dalma (2016.)
Gigor Sándor (2016.)
Gyevát Ferenc (2016.)
Csíkós Henrietta (2017.)
dr. Ruppl Zsuzsanna (2017.)
Szalóki Krisztina (2017.)

 


 

Köszöntő, friss információk | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép