Önkormányzati belterületi utak felújítása és korszerűsítése Tápióbicskén

 

Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép


Üdvözöljük Tápióbicske község internetes oldalán!

Legfrisebb információk

FIGYELEM! 2017. április 30-án a tbicskehivatal@monornet.hu elérhetőség megszűnik!
A polgármesteri hivatal új, hivatalos e-mail címe:
tbicskehivatal@gmail.com.

 Kereskedelmi engedély és telepengedély bejelentésére szolgáló e-mail cím:
bejelentes.tapiobicske@gmail.com

 

Álláspályázat - konyhalány

Álláspályázat - általános kisegítő

Tájékoztató - kutak üzemeltetési engedélye

Tájékoztató - szennyvíz tikkasztó létesítésével kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ - Óvodai felügyelet megszervezéséről

Nem kell postára mennie! Rendezze otthonról vízdíj számláját!

Pszichológiai szolgáltatások 2020. május 4-től a Naykátai Járásban

Szelektív hulladékgyűjtés - VÁLTOZÁS!

Felmérési űrlap a településen élő fogyatékos személyekről

Rendőrségi felhívás - csalók!

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

Az első lakáshoz jutók felhívása és kérelme

COVID-19 tájékoztató anyagok

KORONAVÍRUS - jogkövetkezmények

KORONAVÍRUSSAL kapcsolatos tájékoztató anyagok:

                                    Plakát 1.

                                    Plakát 2.

                                    Plakát 3.

                                    Plakát 4.

TÁJÉKOZTATÁS a 2020. Március 15-ei, ünnepi megemlékezés elmaradásáról

Hirdetmény a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Hirdetmény - Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vontakozóan

Eboltás

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020.

Pályázat - helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása 2020.

Irány az egyetem 2020.

BURSA Hungarica - 2020. évi támogatások összesített adatai

Jelentkezz tűzoltónak!

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata:

                                 Az ügyfélfogadás megszűnt

                                 Nyilatkozat magánszemélyeknek HB visszaigényléséhez

Téli nyitvatartás :   Nagykátai Járási Hivatal

                                 Kormányablak

Téli igazgatási szünet

Rendőrségi toborzás

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica ösztöndíj

Ajánlattételi felhívás

 

Hirdetmény - helyi önkormányzati választások

Hirdetmény - jelöltállítás

 

Parlagfű elleni védekezés

Pályázati kiírás - adóügyi ügyintéző munkakör

Pályázati kiírás - családsegítő munkakör

Zöldhulladék elszállítási napjának változtatása

Vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatti intézkedések

Szociális célú tűzifa hirdetmény

Kormányablak nyitvatartás

II. fokú hőségriasztás

Álláspályázat - közösségszervező

Álláspályázat - karbantartó

Parlagfű elleni védekezés

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal - hirdetmények

                                                                                                  Új egységes nyitvatartási idő

                                                                                                  Munkaszüneti napok

FALUNAP 2019.

Elektronikai hulladékgyűjtés

Vasúti menetrend változás

Helyi önszerveződő szervezetek 2019. évi támogatása

Natúrpark átadó     - logó

Köztisztviselők napja

Igazgatási szünet

Tájékoztatás: Pályázati kiírásról Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programról

Aratási munkákkal kapcsolatos tájékoztató

Szúnyogok elleni védekezés

Solár rendszer bemutatása

Energia megtakarítási javaslatok a lakosság számára

Meghívó a Tápió Naturpark névátadó ünnepségére  -  programok

Hőségriasztás - jó tanácsok

Tájékoztatás parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Az unokázós csalásokról

Menetrend módosítások

Tájékoztató a Nagykátai Járási Hivatal ügyfélgoadási rendjéről

 TRV. Zrt. fizetési pontok - tájékoztató

Ebösszeírás

Tájékozatás a sárga zsákos gyüjtésről

Méhészeti zárlat

Orvosi praxis

Önkormányzati ügyek - mindenkinek, bárhonnan

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Tájékoztató a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda felvételi rendjéről a 2019/2020-as nevelési évben

 

 

ARCHÍVUM

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


Helyi értéktár

 

Helyi értéktár 1. rész

Helyi értéktár 2. rész

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT:

 

Letölhető dokumentumok:

Tájékoztató és jelentkezési lap

Tájékoztató - Damjanich János Gimnázium

Együttműködő szervezetek és kapcsolattartó tanárok

Közösségi szolgálati napló

 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 

 A község története

Tápióbicske múltja

A domb- és síkvidék találkozása, a természetes vízfolyások és a jó talajadottságok mindig is kedvező feltételeket teremtettek az emberek letelepedéséhez.
A kiásott régészeti leletek szerint ősidők óta lakott hely, a leggazdagabb feltárások a bronzkorhoz kapcsolódnak, amikor is két földvárat építettek az állattartással foglalkozó telepesek. A terjeszkedésének egy ideig az egyik oldalról a dombok, a másik oldalról a vizek, a mocsarak valamint a homok szabtak határt.
 A mai Tápióbicske őse a XIII. században keletkezett, az első okleveles említés 1275-ből való. A település névadója a Bicskei (vagy Bikcsei, később Bicskey) család, akik a XIX. század közepéig meghatározó birtokosai a községnek. A család nevével először 1250-ben találkozunk, ugyanis ekkor nyertek oklevelet IV. Béla királytól.
Tápióbicske a török hódoltság alatt fokozatosan elnéptelenedett és pusztává vált. Az 1700-as években települt újjá a régi lakosok visszatérésével és az északi országrészről érkező újak - akiknek egy része szlovák anyanyelvű volt- betelepülésével.
A török hódoltság után Althann Mihály Frigyes váci püspök önálló plébániát szervezett 1719-ben. Ekkor a falu ideiglenes templomot emelt, valószínű a régi romos templomát építette fel. A római katolikus nép 1737-ben kezdte el építeni a mostani templomot, amely 1786-ban nyerte el jelenlegi formáját. Az új falu e templom köré épült, sajnos azonban 1832-ben szinte teljesen leégett. Az újjáépülés utáni időszakból fenn maradt két népiesen klasszicizáló stílusú kúria is: a Zsille-kúria és a Bicskey-kúria. A lakóházak népi műemléki szempontból jellegtelenek.
1849. április 4-én a falu határában zajlott a szabadságharc egyik nevezetes csatája, ahol az ország függetlenségéért harcoló magyar honvédek véres küzdelem után győzelmet arattak a császári csapatok felett. A győzelem emlékét földrajzi elnevezések, hagyományok, képzőművészeti és irodalmi alkotások, valamint műemlékek őrzik.
A XIX. század második felére Tápióbicskén is kialakultak a polgári gazdasági és társadalmi viszonyok. A régi nemesi réteg egyre csökkenő nagyságú és jövedelmű földjét eladva a községből elvándorolt. Egyetlen nagyobb birtok Bitskey Kálmán kezén maradt, aki az egyházat és az oktatást jelentősen támogatta. Az általa adományozott telken épült fel 1901-03 között az állami iskola mai napig használt emeletes építménye.
A századfordulóra bekövetkező birtokaprózódások következtében „tipikus kisparaszti társadalom”-ról beszélhetünk Tápióbicskén. Az I. világháborúban 151 tápióbicskei esett el. Emlékművüket, amely Kalotay Ottó alkotása 1926. október 28-án leplezték le a templom kertjében.
A két világháború között a község gazdasága alig fejlődik, továbbra is agrárjellegű maradt. Az alig jövedelmező kisparaszti gazdálkodást kiegészítette a fővárosba való ingázás és az egyre jelentősebbé váló szőlőművelés. A már meglévő, a XVIII. században telepített szőlőterületet kiegészítették a két Tápió közötti résszel, ami biztos megélhetést nyújtott sok embernek. A lakosság polgári mentalitását jelzi viszont az önszerveződő kulturális és közösségi szervezeteknek már a múlt század közepétől való nagyszámú jelenléte. A ’20-as és ’30-as években is élénk társadalmi életet élt a falu. Volt Kisgazda Kör, Iparos Kör, Faluszövetség.
A második világháború kataklizmájában a falunak csaknem annyi áldozata – 147 - volt, mint az első világégéskor. Emléküket kopjafa őrzi a temetőben, amit közel félévszázaddal később állíthatott csak fel a községi kegyelet.
A „szocializmus” időszakában az erőszakos kolhozosítással munkalehetőségek csökkennek még jobban nő az ingázók száma. Nagyarányú népességcsökkenés volt tapasztalható. A hagyományos kulturális és társadalmi közösségek megszűnnek.
A rendszerváltozást követően talál igazán újra magára a település. Jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek, vállalkozások indulnak és megélénkül a közélet is. 


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 A község címere

Álló, háromszögű pajzs kék mezejében zöld pajzsláb. A zöld mezőben lebegő helyzetű, állított, élükkel jobbra fordított ezüst ekevas és csoroszlya. A kék mezőben lebegő helyzetű, egymáson keresztbetett, arany markolatú és védvasú, ezüst pengéjű két szablya, melyet felülről szembe fordított arany huszárcsákó kísér. A pajzs bal felső sarkában hatágú arany csillag lebeg. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs TÁPIÓBICSKE felirat.

A huszárcsákó és a kardok az 1849. április 4-i tápióbicskei csata emlékét idézik.

Az ekevassal és a csoroszlyával a múltra és a település mezőgazdasági jellegére utal.

A kék és zöld szín, valamint a csillag, jellemzői a régi Bicskey-család címereinek.


Köszöntő, friss információk | Helyi értéktár |Közösségi szolgálat | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép

 


 Kitüntetettek

Tápióbicske Község Önkormányzata a 4/2001. (XI. 27.) sz. önkormányzati rendelete alapján az alábbi címeket és elismeréseket adományozta:

Díszpolgári cím

Kenéz János (1998.)
Dr. Juhász László (1999.)
Láng Ferenc (2006.)
Vida István (2009.)
Tóth András kerületi esperes (2015.)

Képviselő-testületi elismerés

Jeszenszky Szabolcs (2007.)
Nagy Józsefné (2007.)
Széles József (2007.)
Bori József (2008.)
Csiszovszki Jánosné (2008.)
Kökényesi József (2008.)
Vér János (2008.)
Vér Jánosné (2008.)
Bajdik Györgyné (2009.)
Nagy Lászlóné (2009.)
Molnár Gáborné (2010.)
Nedeczki Istvánné (2010.)
  Bata Istvánné (2011.)
Győri Károlyné (2011.)
Kunsági Istvánné (2011.)
Horváthné Szolovjov Zsuzsa (2012.)
Bitskey István (2013.)
Csikány Tamás (2013.)
Tóth András (2013)
Bencze Ferenc (2013.)
Kertészné Tóth Valéria (2013.)
Kaldenekker Györgyné (2013.)
dr. Molnár István (2014.)
Nagy-Mélykuti Mária (2014.)
A Fehér István Művelődési Ház Irodalmi Köre és vezetője Szalóki Krisztina (2014.)
Kikelet Gyöngyfűző Klub és vezetője Péter Szidónia (2014.)
Illés György (2015.)
Szalóki Katalin (2015.)
Hegedűs József (2015.)
Tápióbicskei Harmónia Kórus (2015.)
Kortalan Nyugdíjasklub (2015.)
Csutorka László Tivadarné (2015.)
Dudás Gabriella (2016.)
Kármán Dalma (2016.)
Gigor Sándor (2016.)
Gyevát Ferenc (2016.)
Csíkós Henrietta (2017.)
dr. Ruppl Zsuzsanna (2017.)
Szalóki Krisztina (2017.)
Csikós Györgyné (2018.)
Nagy Máté (2018.) 


 

Köszöntő, friss információk | A község története | A község címere | Kitüntetettek | Térkép